سیمای لــــر

مژده تیرمه

دانلود اهنگ جدید تیرمه با صدای مژده

موسیقی و تنظیم : مرتضی قنبر نصب

اسپانسر : مجموعه بزرگ فرش رحیمی

نوازنده نی وتنظیم کننده : مرتضی قنبر نسب

نوازنده تار: میرزا مسعود موسوی

نوازنده دف: سعید محمودیان

نوازنده عود: محمدصباغان

نوازنده کمانچه : علیرضا صلاحی

نوازنده تار ۲:کورش خسروانی

نوازنده تنبک : نگار ارجمندی

  • ۰۱

    فایل صوتی | mp3 file

    تیرمه | tirmah مژده | mozhde