سیمای لــــر

محسن کشاورز دلداده

دانلود اهنگ دلداده با صدای محسن کشاورز

موسیقی و تنظیم : فرشاد میرزاپور

شاعر : بهروز کرمی

ویلون و تار : میرزا مسعود موسوی

طراح کاور : سجاد ایوبی

 

  • ۰۱

متن اهنگ دلداده با صدای محسن کشاورز

دستماله بالا تر نبر دلم ایلرزه
ماکارفی وا دوخشاب خندت ایرزه
خوت آسمونی جومتم آسمونی کن
ای گل صلاح دارم ختی هرچه دونی کن
سیش تی ملا کردم دعا بسکنم نازه
فر کردنه و سیلش ایکنن خش ایربازه
دستماله بالا تر نبر
گشتم مو محلی شهر و شهرنیدم و تهرش
خوش قبلم وابی ار خدا وم نیا قهرش
خالی که کاشته کنج لوش حال و حالم کرد
می خوشه گندم سه دهه زبلالم که