سیمای لــــر

محمد سعیدی این نیز بگذرد

دانلود آواز «این‌نیزبگذرد » با صدای محمد سعیدی ابو اسحاقی

 

خواننده : محمدسعیدی ابواسحاقی

 

سه تار و بربط: پویا محسنی

 

ضبط آواز :احمد سعیدی

 

طراح کاور : محمد یعقوب خانی

 

 • ۰۱

  فایل صوتی | mp3 file

  این نیز بگذرد | in niz bogzarad محمد سعیدی | mohammad saeidi

  **********
  ********

  هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
  هم رونق زمان شما نیز بگذرد

  باد خزان نکبت ایام ناگهان
  بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

  چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد
  بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

  در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
  این عوعو سگان شما نیز بگذرد

  آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
  گرد سم خران شما نیز بگذرد

  بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت
  هم بر چراغدان شما نیز بگذرد