سیمای لــــر

غزل انصاری راد همی هلی

“هِمی هَلی” به جانباختگان آتش‌سوزی های اخیر زاگرس تقدیم میگردد .دانلود اهنگ همی هلی با صدایصدای غزل انصاری راد
خواننده: غزال انصاری راد
آهنگساز: فواد سمیعی
کمانچه و ویولا: علیرضا دریایی
طراح کاور: جواد آتشباری
عکس:افشین عزیزی
تهیه کننده: وحید میرزایی

 • ۰۱

  فایل صوتی

  اهنگ همی هلی غزل انصاری راد

  هر کَه نَه تیر ایزَنِه مِنَه کَمونَه
  کوگِ دل بال وَگِرُهت وَ پَهنِی زَمونَه
  (دیگران با تیر کُشته می شوند، من با کمان تیر؛ کبکِ دل از دره های زمانه پرید.)

  هر کَه نَه مار ایزَنِه مِنَه سیَه مار
  هر کَه نَه روز ایزَنِه مِنَه شُوِ تار
  (هر که را مار نیش می زند، مرا سیاه مار؛ هر که را به هنگام روز و مرا در شبِ تار)

  کُه دنا پِلَه پِلَه مُو زونی نَیارُم
  پازَنِ رُه کَمَری غَردی کِه وَبارُم
  (کوه دنا و فراز و فرودهایش، و من که دیگر یارای پیمودنش را ندارم؛ پازَنِ فراز ستیغ صخره هایش که اکنون در مقابل او حقیر می نمایم.)

  نیزَنِه مِثِه اول تیرمَه نِشونَه
  چَرخِمَه باد اِشکَنا کوکمَه زَمونَه
  (دیگر چون گذشته ها(دوران جوانیَم) تیرم به هدف نمی نشیند؛ چرا که چرخم(تحرکم) را باد در هم شکست و شادابی ام را زمان.)