سیمای لــــر

غضب آریا بختیاری

دانلود آهنگ زیبای غضب از آریا بختیاری 

آهنگ شاد بختیاری غضب یک کار متفاوت حتما دانلود نمایید

خواننده : آریا بختیاری

تنظیم : علی سهرابی فر

شعر : پسرک 

ساکسیفون : محمد زرنوش

گیتار الکتریک : عبداله بهدارولی

دانلود آهنگ شاد بختیاری غضب با صدای آریا بختیاری

 • ۰۱

  غضب

  ۳۲۰ آریا بختیاری

  غضب که ایگن تونه ایگن که یجا نشینه
  ایقه ملوسی که ملوسیت شری نا مو اینه
  هر کسی افتاده و بات روزی هزار جر اینه
  هر کسی افتاده وبات روزی هزار جر اینه

  ایروم ایام تا که دله دیته به دست بیاروم
  هر کی که چپ سیل کنه کاسه تیشه دراروم
  آخر ایام اسونمت دق همنه دراروم
  آخر رایام اسونمت دق همنه دراروم

  کلوم کرده دوتا چشمون کالت
  کج ایزنی هی زلفل زالت

 • ۰۲

  غضب

  ۱۸۰ آریا بختیاری

  غضب که ایگن تونه ایگن که یجا نشینه
  ایقه ملوسی که ملوسیت شری نا مو اینه
  هر کسی افتاده و بات روزی هزار جر اینه
  هر کسی افتاده وبات روزی هزار جر اینه

  ایروم ایام تا که دله دیته به دست بیاروم
  هر کی که چپ سیل کنه کاسه تیشه دراروم
  آخر ایام اسونمت دق همنه دراروم
  آخر رایام اسونمت دق همنه دراروم

  کلوم کرده دوتا چشمون کالت
  کج ایزنی هی زلفل زالت

 

غضب که ایگن تونه ایگن که یجا نشینه
ایقه ملوسی که ملوسیت شری نا مو اینه
هر کسی افتاده و بات روزی هزار جر اینه
هر کسی افتاده وبات روزی هزار جر اینه

ایروم ایام تا که دله دیته به دست بیاروم
هر کی که چپ سیل کنه کاسه تیشه دراروم
آخر ایام اسونمت دق همنه دراروم
آخر رایام اسونمت دق همنه دراروم

کلوم کرده دوتا چشمون کالت
کج ایزنی هی زلفل زالت

از همین خواننده :

 • ۰۱

  آرمون

  رایگان آریا بختیاری

  آهنگ آرمون از آریا بختیاری

 • ۰۲

  تی به ره

  رایگان آریا بختیاری

  آهنگ تی به ره از آریا بختیاری

 • ۰۳

  خم و خوت

  رایگان آریا بختیاری

  مه و استاره و صحرا خم .و خوت
  یه دنیایی به خو غیرا خم و خوت

 • ۰۴

  مندیر

  رایگان آریا بختیاری

  تو رهدی و مو بی تو دی خاروم
  کاری به ای دنیا و کس ناروم