سیمای لــــر

فرهاد بختیاروند میلو و میخک

دانلود اهنگ میلو و میخک با صدای فرهاد بختیاروند

موسیقی و تنظیم : سعید رضایی و سمیرا مسعود

شاعر : فرهاد بختیاروند

نوازنده نی : سعید رضایی
اشکان رهبر: نوازنده تار سه تار و بم تار

آرمان مهدیه: نوازنده سنتور
حسین قربانی شاهکوچکی سازهای کوبه‌ای تنک دف ودهل

  • ۰۱