سیمای لــــر

بهروز بهرام اهنگهای بختیاری

دانلود همه اهنگهای بختیاری بهروز بهرام

اهنگ : دا

اهنگ: عاشقانه بختیاری

اهنگ : گل بگریو

اهنگ : زاگرس نشین

اهنگ : آرمون

 • ۰۱

  فایل صوتی

  اهنگ آرمون بهروز بهرام

 • ۰۲

  فایل صوتی

  اهنگ زاگرس نشین بهروز بهرام

 • ۰۳

  فایل صوتی

  اهنگ دا بهروز بهرام

 • ۰۴

  فایل صوتی

  اهنگ عاشقانه بختیاری بهروز بهرام

 • ۰۵

  فایل صوتی

  اهنگ گل بگریو بهروز بهرام