سیمای لــــر

گروه زناره آسمون دل

دانلود اهنگ آسمون دل گروه زناره
کاری از گروه زناره
تنظیم ، تار ، عود ، کمانچه و آواز : میرزا مسعود موسوی
شعر : شهین مهدیپور
سنتور : امید جهان
دف و تمبک : پژمان سیدی

نی : سامان جعفری
طراح کاور : پدرام اکبری

  • ۰۱