سیمای لــــر

آریا بختیاری

آهنگهای زیبایی از آریا بختیاری را آماده کردیم تا رایگان دانلود نمایید.

آهنگ تی به ره از آریا بختیاری

و همچنین آهنگ آرمون از آریا بختیاری

و آهنگ زیبای شاد خم و خوت

و آهنگ زیبای مندیر

 • ۰۱

  آرمون

  رایگان آریا بختیاری

  آهنگ آرمون از آریا بختیاری

 • ۰۲

  تی به ره

  رایگان آریا بختیاری

  آهنگ تی به ره از آریا بختیاری

 • ۰۳

  خم و خوت

  رایگان آریا بختیاری

  مه و استاره و صحرا خم .و خوت
  یه دنیایی به خو غیرا خم و خوت

 • ۰۴

  مندیر

  رایگان آریا بختیاری

  تو رهدی و مو بی تو دی خاروم
  کاری به ای دنیا و کس ناروم