سیمای لــــر

شهرام شهپری بلگ غم

اهنگ بلگ غم

خواننده شهرام شهپری

آهنگ و تنظیم بهروز بهراد

شعر زینب ممبینی

ضبط مهدی اسماعیلی و نویان

عکس .چیدا

 • ۰۱

  فایل صوتی | mp3 file | کیفیت ۳۲۰

  بلگ غم | belge gham شهرام شهپری | shahram shahpari

  ای گوو تو بوین مهرو وفا رهده ز ویرا
  یو تا بکنیم وار دلامونه سر پا

  روکن تو رِک زیر بهونانه بکن راس
  بی مهریه از سینه بِکَن ، مهره بنه جاس

  بل گوگری از نوم تو من وار بمهنه
  از تو یه رهی من دله شوگار بمهنه

  نهلی که بریزن منه چالت اوِو سردی
  چی خاربه سینت بِتُکه هر دفه دردی

  نهل از غم تو شوْ برسه پا بنه ری پات
  هرجاکه بری وا یه غشون رو کنه دیندات

  بل گوگری از نوم تو من وار بمهنه
  از تو یه رهی من دل شوگار بمهنه

  بهل گوگری از نوم تو من وار بمهنه

  از تو یه رهی من دل شوگار بمهنه