سیمای لــــر

نرگس مختاری و سعید صالحی جومه نارنجی

اهنگ : جومه نارنجی

خواننده : نرگس مختاری و سعید صالحی

کاری از گروه ناسوت

تنظیم : ابراهیم صادقی

سرپرست گروه : محسن طاهر زاده

  • ۰۱

    فایل صوتی | mp3 file

    جومه نارنجی | jome narenji نرگس مختاری و سعید صالحی | narges mokhtari & saeid salehi