سیمای لــــر

مهدی امیریان دیدار اخر

دانلود اهنگ دیدار اخر با صدای مهدی امیریان

 

دیدار آخر

خواننده: مهدی امیریان

شعر و ملودی : هومیر

تنظیم : محمد یزدان نیا

کارگردان : جهانگیر جهاندیده

عکاس : حسین افراش

گرافیست : سجاد ایوبی

 

 • ۰۱

  فایل صوتی | mp3 file

  دیدار اخر | didar akhar مهدی امیریان | mehdi amirian

  خوم دونم که دیدار آخره

  سی بار آخره یارم ایا ولی

  مرزنگلش تره خوم دونم که

  یارم صبا ایا اما دلش پره

  ایخا بخنده سیم دونم که نیتره

  دونم صبا پسین مال بار ایکنه

  بی خوش گله ایبره بو گل که کافره

  دینده ی گل ایجکم دینداش پی پتی

  خمه ایزنم و گل اما بتر تره

  گل ایگریوه و سیم دهس تکون نیه

  ایگم خدا خدا مه گوشلت کره

  صبا خدا خوش هم بی مو و سر لجه

  خدِی که نر کشه و مایه پروره

  ایزنه و سرم امشو فرارکنم

  شاید نبینمش ایطوری بهتره

  ایطوری بهتره ایطوری بهتره

  نونم برم نرم تکلیف دل چنه

  اگر برم شره اگر نرم شره

  بختم و خویه و جونم و لویه و

  ای غصه تا صبا هی جونمه ایخره

  مو موندم ای خدا یاری که ایرَوه

  جونی که نیروِه باری که تی بره

  دیدار آخره سی بار آخره

  یارم ایا ولی مرزنگلش تره

 • ۰۲

  فایل تصویری | mp4 file

  دیدار اخر | didar akhar مهدی امیریان | mehdi amirian

  خوم دونم که دیدار آخره

  سی بار آخره یارم ایا ولی

  مرزنگلش تره خوم دونم که

  یارم صبا ایا اما دلش پره

  ایخا بخنده سیم دونم که نیتره

  دونم صبا پسین مال بار ایکنه

  بی خوش گله ایبره بو گل که کافره

  دینده ی گل ایجکم دینداش پی پتی

  خمه ایزنم و گل اما بتر تره

  گل ایگریوه و سیم دهس تکون نیه

  ایگم خدا خدا مه گوشلت کره

  صبا خدا خوش هم بی مو و سر لجه

  خدِی که نر کشه و مایه پروره

  ایزنه و سرم امشو فرارکنم

  شاید نبینمش ایطوری بهتره

  ایطوری بهتره ایطوری بهتره

  نونم برم نرم تکلیف دل چنه

  اگر برم شره اگر نرم شره

  بختم و خویه و جونم و لویه و

  ای غصه تا صبا هی جونمه ایخره

  مو موندم ای خدا یاری که ایرَوه

  جونی که نیروِه باری که تی بره

  دیدار آخره سی بار آخره

  یارم ایا ولی مرزنگلش تره