سیمای لــــر

محمد ابانت پیر منگشت

دانلود اهنگ پیر منگشت با صدای محمد ابانت

تنظیم عبدالله بهدارولی

ساز کرنا احسان کرمپور

شاعر سمیرا طلاوری

 • ۰۱

  فایل صوتی | mp3 file

  پیر منگشت | pir mongasht محمد ابانت | Mohammad abant

  یه گلی دارم من مالمون اخی وام ساز نیاره
  ناز و نشمینه اما همش وا مو بازی دراره
  هر ولا ایخم سیلش کنم وا ناز ری وَم ایسونه
  زندگونی دی بی یار خوم والا فاده نداره

  پیر مونگشت والا بگوین یارم دی دل نداره ۲
  جا دلش انگار من سینه ی سردش سنگ سیاه
  پیر مونگشت مابینمون اورین رحمش بیایه
  وش بگوین عاشق دل سهته ی تا دی وام ره بیایه

  روزگار اخی دردت چنه چینو دنگ ایدروری
  هر چه اینالم بدتر سرم اخی سنگ ایوروری
  تا مو یادم هه هر فصل ای دنیا سی مو خزونه
  سی دل تنگوم تا گل نیا نیسه والا بهوری

  (پیر مونگشت والا بگون یارم دی دل نداره
  جا دلش انگار من سینه ی سردش سنگ سیایه)۲
  پیر منگشت مابینمون اورین رحمش بیایه
  ووش بگون عاشق دل سهته ی تا دی وام ره بیایه