سیمای لــــر

صنم سوسنی عبده ممد للری

اواز : عبده ممد للری

خواننده : صنم سوسنی

سنتور : نیما محمودی

کمانچه : بابک جهانبین

دف : لیدا تدین

کاری از گروه موسیقی چکاو 

  • ۰۱

    فایل صوتی | mp3 file

    عبده ممد للری | abde mamad lalari صنم سوسنی | sanam susani