سیمای لــــر

شهرام شهپری برز افتو

اهنگ : برز افتو

خواننده : شهرام شهپری

موسیقی و تنظیم : سهراب دادمهر

شعر : زینب ممبینی

  • ۰۱

    فایل صوتی | mp3 file

    برز افتو | berz aftaov شهرام شهپری | shahram shahpari