سیمای لــــر

سجاد خالویی برنوی کوتاه

اهنگ : برنوی کوتاه 

خواننده : سجاد خالویی 

شعر ملودی هومیر

تنظیم فرزاد متولی

کمونچه میرزا مسعود موسوی

تصویر مجید عبدالله پور

تدوین سهند رهنورد

  • ۰۱

    فایل صوتی | mp3 file

    برنوی کوتاه | bernoye kotah سجاد خالویی | sajad khalouei