سیمای لــــر

زاهد مرادی بهد خوت

اهنگ : بهد خوت

خواننده : زاهد مرادی

شاعر : ایمان ارسید

تنظیم : عبدالله جبار زاده

کمانچه : میرزا مسعود موسوی

  • ۰۱

    فایل صوتی | mp3 file

    بهد خوت | bahde khot زاهد مرادی | zahed moradi