سیمای لــــر

جهانبین احمدی گل افتو

اهنگ : گل افتو

خواننده : جهانبین احمدی

اهنگ : داریوش اسکندری

موسیقی : محسن محسنی

تنظیم : پویا محسنی

شعر : کینو کتکی

همخوان : ملیحه نادری

  • ۰۱

    فایل صوتی | mp3 file

    گل افتو | gol aftaov جهانبین احمدی | jahanbin ahmadi