سیمای لــــر

امیر عیسوند خاطرات

اهنگ : خاطرات

خواننده : امیر عیسوند

تنظیم : DimoRecord

اهنگساز : امیرعیسوند

 • ۰۱

  فایل صوتی | mp3 file

  خاطرات | khaterat امیر عیسوند | amir isvand

  خاطراتت کرده اسیروم
  ز درد دیریت اخر امیروم
  تو که رهدی افتو ز مال ره
  موکه روزی چینو نبیدم
  دیه دو در ز تو بریدوم
  هرچی خاطره داشتیم به تش مو کشیدم
  خدا دونه
  خدا دونه که حرص مین تیم بی
  بت گودوم مرو بغض بع گلیم بی
  ز او روز که رهدی ز دینوم
  آرمو داشتم که عکسته بینوم
  ندونم سیچه رهدی ز ویروم
  رهدی که وندی تش منه سینوم

  اوج:
  ز تو زنستوم دیییی
  مگو کم هشتوم سیت
  مو که قلبومه دام سیت
  مکو با دلوم بازی

  نشد با دلوم سازی
  چنو حرف داروم بات بزنم ولی
  ایچو نیبوهه جاس نی

  **************

  همه حرفی بستی به مو
  جلو همه گودی هد تقصیر تو
  توکه مونه خوو اشناسی
  موکه قلبمه کم تسلیم تو

  جات دیه مین قلبم نی
  چنو حرف پش سر خردم دیی
  ز تو دیه زنستوووم
  نونم مر چ کم هشتوم سیت

  سیچه ...

  سیچه قلبمه اشکنادییییی
  سیچه سر به سرم نهادییی
  سیچه دل به دلم ندادیی
  سیچه عشقی ب مو نداری
  سیچه ایقد تو بی وفایی
  سیچه قسمت اوی جدایی

  اوج:

  ز تو زنستوم دیییی
  مگو کم هشتوم سیت
  مو که قلبومه دام سیت
  مکو با دلوم بازی

  نشد با دلوم سازی
  چنو حرف داروم بات بزنم ولی
  ایچو نیبوهه جاس نی