سیمای لــــر

مهراب کریمی

مهراب کریمی خواننده سبک فولک لری دارای آلبوم ماه پری

به زودی از این هنرمند بیوگرافی منتشر میشود….